You are here

Špilja pod Velikim Bajamom

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaOva špilja s jamskim ulazom nalazi se kod Pakovog sela u blizini Drniša u neposrednoj blizini ceste Šibenik - Drniš. U dvorani na dnu ulazne vertikale ima bačenog kućanskog otpada starijeg datuma (lonci, dijelovi bicikla, plastike i sl.).
Lokacija
Koordinate
N 43° 49' 29.29", E 16° 5' 19.83"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2018.
Dimenzije ulaza5*6
Izvor podataka

SO HPK Sveti Mihovil