You are here

Čistom podzemlju dodijeljena Državna nagrada!

Dragi prijatelji, s velikim zadovoljstvom i ponosom javljamo da je Zagrebački speleološki savez dobio prestižnu Državnu nagradu koju dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP) za dostignuća u zaštiti okoliša u 2016. godini! Nagrade i priznanja dodijeljene su jučer (11. listopada) na svečanosti u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU) predstavnicima jedinica lokalne samouprave, udruga, poslovnog sektora te pojedincima iz odgojno-obrazovnih institucija. Uvodnu riječ na otvaranju svečanosti dao je predsjednik HAZU Zvonko Kusić, a ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović uručio je nagrade i priznanja. Dobitnici su izabrani na javnom natječaju MZOIP na koji su se prijavljivali projekti iz područja zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti i promicanja održivog razvoja. Projekt Čisto podzemlje odabran je kao najbolji nacionalni projekt udruga u području zaštite prirode i okoliša te je ZSS-u dodijeljena zlatna diploma i prigodna brončana statua. Primljena nagrada je najkonkretniji dokaz kvalitete naše Inicijative i velik je poticaj za daljnji rad. Na samoj svečanosti, kao i na kasnijem neformalnom druženju dobili smo čestitke i podršku od više institucija i pojedinaca, a mnogi od njih po prvi puta su se susreli s problematikom otpada u špiljama i jamama te speleolozima koji se brinu o krškom podzemlju. Naše aktivnosti i trud itekako su prepoznate u nadležnom Ministarstvu, a speleolozi su postali pokretači i partneri državnim institucijama u planiranju i provedbi aktivnosti vezano uz zaštitu špilja i jama. Još jednom veliko hvala svim speleološkim udrugama i pojedincima koji svojim podacima i angažmanom sudjeluju u Inicijativi – ova nagrada je priznanje svima nama! Posebno hvala svima onima koji su uložili svoje vrijeme i trud na volonterskim akcijama čišćenja otpada iz našeg podzemlja. Također se zahvaljujemo MUP-ovoj protueksplozijskoj postrojbi s kojom smo uspostavili odličnu suradnju i koja u suradnji s HGSS-om vrlo predano radi na uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava iz speleoloških objekata diljem Hrvatske. Hvala i zagrebačkim vatrogascima koji su nam znanjem i opremom bili na raspolaganju kad smo iz jama uklanjali krupni otpad i auto olupine. Na kraju – hvala i našim sponzorima Bim sportu, Petzlu i Act Safe-u na donacijama speleološke opreme koje su pomogle da Inicijativa i na taj način stane na vlastite noge.  
Image: 

Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom javljamo da su podaci speleoloških udruga o onečišćenim špiljama i jamama uključeni u Plan gospodarenja otpadom (PGO) Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine! PGO je na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i prirode (danas Ministarstva zaštite okoliša i energetike) nakon provedene javne rasprave usvojila Vlada te je po prvi puta država Hrvatska priznala postojanje problema onečišćenih speleoloških objekata. Ovaj veliki uspjeh je rezultat naših pomno planiranih sastanaka i kontakata s Ministarstvom, i predstavlja temeljni korak u "motivaciji" državnih institucija da prepoznaju problem kojim se Čisto podzemlje bavi. 

PGO je temeljni nacionalni dokument (može se preuzeti na ovom linku) koji ima niz ciljeva koji se postižu provedbom propisanih mjera. Jedan od ciljeva za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine je i "Sanirati lokacije onečišćene otpadom". Mjerom 7.4. tako se predviđa "Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš", što uključuje uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, uključujući speleološke objekte te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. Nosioci ove mjere, kao i izvori njenog financiranja su temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Jedinice lokalne samouprave, a kao rok provedbe navedena je 2020. godina. Ne ulazeći u ovom trenu u očitu neprovedivost zacrtanih planova, smatramo da je izrazito važno da je problem u prvom redu i prepoznat!

Uz PGO, podaci objavljeni na ovom portalu iskorišteni su i u izradi znatno opsežnije "Strateške studije o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na okoliš". U dokumentu se analizira stanje sustava gospodarenja otpadom i utvrđuju vjerojatni značajni efekti na sastavnice okoliša Republike Hrvatske, odnosno utjecaji na okoliš koji mogu nastati uvođenjem, usvajanjem i provedbom PGO RH. Pod točkom 1.2.1.9. Lokacije onečišćene otpadom, uvedena je zasebna kategorija "Speleološki objekti na kojima se nalazi odbačeni otpad". Izrijekom se navodi da su u RH evidentirane 602 lokacije speleoloških objekata u krškom podzemlju na kojima se nalazi odbačeni otpad, koji može uzrokovati povećani rizik od onečišćenja okoliša. Navedene lokacije prikazane su na slici, odnosno na preglednoj karti koja je prikazana. U ovom dokumentu, kao mjere provedbe navedena je provedba projekata uklanjanja ili in situ obrade otpada sa speleoloških objekata, čiji nositelj je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), a izvori financiranja FZOEU, državni proračun, Europska unija, Jedinice lokalne samouprave i Jedinice regionalne samouprave. Iznos predviđen za sanaciju je 20 milijuna kuna, a rokovi provedbe su do kraja 2022. godine.

Za kraj...treba biti realan jer su jedno želje i slovo na papiru, a Hrvatska (financijska) realnost je nešto sasvim drugo. FZOEU je važna domaća institucija čija je jedna od zadaća sufinanciranje sanacije divljih odlagališta otpada. Na toj stavci u posljednje dvije godine smanjuju se planirana sredstva, a u prijedlogu proračuna za 2017. i 2018. godinu ona su potpuno ukinuta. Drugim riječima sanacije divljih odlagališta otpada FZOEU planira sufinancirati s točno 0,00 Kn. U narednom je razdoblju očito pojačan pritisak na Jedinice lokalne i regionalne samouprave da divlja odlagališta saniraju iz vlastitih budžeta, odnosno putem projekata koje financira EU.       

U Rijeci od 12. - 14. prosinca traje drugi Zeleni filmski festival (ZEFF), koji organizira riječka udruga Ekološko-socijalni forum. Biti će prikazano 11 dugometražnih dokumentarnih filmova koji obrađuju teme održivog razvoja, zaštite okoliša, očuvanje ugroženih vrsta, problem pitke vode, zbrinjavanja i recikliranja otpada, ekološkog aktivizma, zelenih gradova... Uz projekcije, održano je više predavanja, radionica, rasprava i drugih edukacijskih sadržaja.

Na ZEFF-u sudjeluje i Zagrebački speleološki savez s kratkim filmom o inicijativi Čisto podzemlje koji će biti prikazan u srijedu u 18:00 sati, a nakon filma Nina Trinajstić (Speleološki klub Ozren Lukić, Park prirode Učka) održat će predavanje o speleologiji i problemu otpada u podzemlju! Festival se održava u dvorani Transadria, (Riva Boduli 1, Rijeka), a ulaz na sve projekcije i predavanja je besplatan!

Pozivamo vas na predavanje o inicijativi Čisto podzemlje u Klubu Roko na Jarunu (Jarunska br. 5, u sklopu Doma odbojke) u utorak 13. prosinca 2016. u 19 sati! Predavanja se održavaju u sklopu manifestacije "Pustolovni susreti utorkom" u organizaciji Hrvatskog planinarskog saveza i pod pokroviteljstvom tvrtke Amundsen. Dolazak na predavanje je, naravno, besplatan no svi predavači odriču se honorara koji će biti utrošeni za uređenje planinarskog skloništa Vlaški grad u podnožju Svetog brda na Velebitu. Uređenje skloništa planira se na proljeće 2017. Vidimo se!

U bazu onečišćenih špilja i jama dodali smo podatke o onečišćenim jamama koje je istražila Speleološka udruga Spelunka. Podatke smo dobili od djelatnika Parka prirode Učka, tj. iz arhive Parka. Dva objekta nisu veliki ekološki problem - Brgad pećina je mala špilja na Ćićariji koja nije jako onečišćena otpadom, a Pećina kod dječjeg oporavilišta je jama koja se nalazi u blizini doma na Poklonu (također na Ćićariji) i također nije jako onečišćena. U ovome kvartu "pobjednik" je svakako Jama u Dobreču koja ima veliki ulaz i lako je dostupna pa je zatrpana velikim količinama otpada. Značajno je i da se nalazi u vodozaštitnoj zoni pa je svojedobno oko ulaza postavljena zaštitna žičana ograda. Ljudi su s vremenom ogradu potrgali i danas postoji jasno vidljiv put kojim se prilazi jami i u nju ubacuje otpad! Uz jame na Ćićariji, u bazu smo dodali i objekt Jama kod peći pod Krogom kod Lupoglava, čiju sliku dna ulazne vertikale vidite s lijeve strane. Hvala Spelunci i PP Učka na ovim vrijednim informacijama!

Uz objekte u sjevernom dijelu Hrvatske, dodali smo i onečišćenu jamu nešto južnije... Golubinka nad Mingama također nije jako onečišćena. Jama se nalazi u okolici Drniša (Sedramići) gdje je bacanje otpada u podzemlje jako rašireno. S obzirom kako su "prošli" drugi objekti u blizini, Golubinka u Mingama je još dobro prošla... Hvala i Speleološkom odsjeku Sv. Mihovil na predanim podacima!

Pages