You are here

Čistom podzemlju dodijeljena Državna nagrada!

Dragi prijatelji, s velikim zadovoljstvom i ponosom javljamo da je Zagrebački speleološki savez dobio prestižnu Državnu nagradu koju dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP) za dostignuća u zaštiti okoliša u 2016. godini! Nagrade i priznanja dodijeljene su jučer (11. listopada) na svečanosti u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU) predstavnicima jedinica lokalne samouprave, udruga, poslovnog sektora te pojedincima iz odgojno-obrazovnih institucija. Uvodnu riječ na otvaranju svečanosti dao je predsjednik HAZU Zvonko Kusić, a ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović uručio je nagrade i priznanja. Dobitnici su izabrani na javnom natječaju MZOIP na koji su se prijavljivali projekti iz područja zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti i promicanja održivog razvoja. Projekt Čisto podzemlje odabran je kao najbolji nacionalni projekt udruga u području zaštite prirode i okoliša te je ZSS-u dodijeljena zlatna diploma i prigodna brončana statua. Primljena nagrada je najkonkretniji dokaz kvalitete naše Inicijative i velik je poticaj za daljnji rad. Na samoj svečanosti, kao i na kasnijem neformalnom druženju dobili smo čestitke i podršku od više institucija i pojedinaca, a mnogi od njih po prvi puta su se susreli s problematikom otpada u špiljama i jamama te speleolozima koji se brinu o krškom podzemlju. Naše aktivnosti i trud itekako su prepoznate u nadležnom Ministarstvu, a speleolozi su postali pokretači i partneri državnim institucijama u planiranju i provedbi aktivnosti vezano uz zaštitu špilja i jama. Još jednom veliko hvala svim speleološkim udrugama i pojedincima koji svojim podacima i angažmanom sudjeluju u Inicijativi – ova nagrada je priznanje svima nama! Posebno hvala svima onima koji su uložili svoje vrijeme i trud na volonterskim akcijama čišćenja otpada iz našeg podzemlja. Također se zahvaljujemo MUP-ovoj protueksplozijskoj postrojbi s kojom smo uspostavili odličnu suradnju i koja u suradnji s HGSS-om vrlo predano radi na uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava iz speleoloških objekata diljem Hrvatske. Hvala i zagrebačkim vatrogascima koji su nam znanjem i opremom bili na raspolaganju kad smo iz jama uklanjali krupni otpad i auto olupine. Na kraju – hvala i našim sponzorima Bim sportu, Petzlu i Act Safe-u na donacijama speleološke opreme koje su pomogle da Inicijativa i na taj način stane na vlastite noge.  
Image: 

8. veljače 2017. započelo je čišćenje jame Stračičnice na otoku Korčuli u organizaciji udruge Adipa i inicijative Čisto podzemlje. Jama je duboka 80-tak metara i jedno je od najdubljih anhialinih staništa u Hrvatskoj. Objekt je bogat stalaktitima i saljevima te se u donjem dijelu jame nalazi 40 m duboko jezero. Za sada u čišćenju sudjeluju članovi Osmice-Karlovac, DDISKF, SO Željezničar, SO Velebit, SK Samobor, Udruga Hyla, HBSD, Freatik. Nakon čišćenja velike količine otpada koji se nalazi na ulaznoj kosini pristup će biti dovoljno siguran za ronioce da se spuste u jezero i započnu čišćenje otpada koji se nalazi na površini vode i pod vodom.
Anhialine jame jedinstvene su po posebnosti vodene faune koja živi u bočatoj vodi. Nakon čišćenja obaviti će se i biospeleološka istraživanja jer poznato je da životinje anhialinih špilja i jama toleriraju promijene u salinitetu, ali koliko su uspijele tolerirati velike količine otpada tek će saznati biospeleolozi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U razdoblju od 5. do 10. veljače 2017. provest će se volonterska akcija čišćenja otpada bačenog u jamu Stračinčicu koju organizira udruga ADIPA u suradnji s inicijativom Čisto podzemlje. Radi se o jami čiji ulaz se nalazi među suhozidima blizu zapadnog kraja otoka Korčule (Vele Luka), iznad uvale Stračinčice. Objekt je dubine oko 90 metara (ne postoji topografski nacrt jame, pa je dubina procijenjena), a završava podzemnim jezerom u kojem se na površini pojavljuje slatka, a u dubini slana, morska voda. Jama je posebno značajna upravo zbog više vodenih staništa u kojima se očekuje egzotična i često za znanost nepoznata podzemna fauna. Nažalost, zbog dobre premreženosti putovima u blizini ulaza, u jamu lokalno stanovništvo baca komunalni otpad! Veće količine materijala rasute su po suhim dijelovima jame, lakši predmeti prekrivaju  površinu jezera npr. plastične vrećice pune otpada, a teži su završili i pod vodom te na dnu objekta.

Potrebno je ponijeti speleološku opremu, rukavice, čizme i radno odijelo. Smještaj je osiguran na Korčuli, u grijanom prostoru, a hrana se osigurava o vlastitom trošku. Za informacije vezane uz prijevoz i za sve dodatne informacije molimo da se obratite na: roman.ozimec@zg.t-com.hr

   Vidimo se na Korčuli!

Od prosinca 2016. provedena je velika nadopuna podataka o onečišćenim špiljama i jamama na Čistom podzemlju: baza podataka na ovim stranicama usklađena je s državnim Katastrom speleoloških objekata koji na Bioportalu održava Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Naime, u državnom katastru mogu se pronaći podaci o onečišćenim speleološkim objekatima, a neki od podataka iz katastra dosad nisu bili navedeni i na ovim stranicama. Za preuzimanje i objavu podataka s Bioportala smo dobili dopuštenje od speleoloških organizacija diljem Hrvatske, a neke od udruga sada su po prvi puta sudjelovale u izradi baze onečišćenih špilja i jama. Veseli nas činjenica da nas i dalje podupire velika većina špiljara – u Čistom podzemlju do danas su svojim podacima sudjelovale čak 22 organizacije, većinom speleološke udruge, odsjeci i klubovi, ali i ostale udruge i državne institucije.

U bazu Čisto podzemlje dodani su podaci o 62 onečišćena speleološka objekta i preko pedeset galerija fotografija koje prikazuju špilje i jame i otpad u njima. Otpad je zabilježen u jamama na područku Istre i Kvarnera, u široj okolici Karlovca, Krapine, Varaždina, Knina, Splita, Šibenika, Zadra, Dubrovnika...doslovno po čitavoj zemlji - novi podaci su toliko opsežni da nema smisla pojedinačno navoditi nove objekte. Ukupno je danas na webu objavljen podatak o 614 divljih deponija otpada u našem krškom podzemlju, a je objavljeno čak 268 galerija fotografija: na ovim stranicama nalazi se bez sumnje najružnija galerija speleološke fotografije u Svijetu! Još jednom se posebno zahvaljujemo svima na potpori Čistom podzemlju, a posebno onim društvima koja su po prvi puta podijelila s nama svoje podatke.

Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom javljamo da su podaci speleoloških udruga o onečišćenim špiljama i jamama uključeni u Plan gospodarenja otpadom (PGO) Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine! PGO je na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i prirode (danas Ministarstva zaštite okoliša i energetike) nakon provedene javne rasprave usvojila Vlada te je po prvi puta država Hrvatska priznala postojanje problema onečišćenih speleoloških objekata. Ovaj veliki uspjeh je rezultat naših pomno planiranih sastanaka i kontakata s Ministarstvom, i predstavlja temeljni korak u "motivaciji" državnih institucija da prepoznaju problem kojim se Čisto podzemlje bavi. 

PGO je temeljni nacionalni dokument (može se preuzeti na ovom linku) koji ima niz ciljeva koji se postižu provedbom propisanih mjera. Jedan od ciljeva za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine je i "Sanirati lokacije onečišćene otpadom". Mjerom 7.4. tako se predviđa "Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš", što uključuje uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, uključujući speleološke objekte te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. Nosioci ove mjere, kao i izvori njenog financiranja su temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Jedinice lokalne samouprave, a kao rok provedbe navedena je 2020. godina. Ne ulazeći u ovom trenu u očitu neprovedivost zacrtanih planova, smatramo da je izrazito važno da je problem u prvom redu i prepoznat!

Uz PGO, podaci objavljeni na ovom portalu iskorišteni su i u izradi znatno opsežnije "Strateške studije o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na okoliš". U dokumentu se analizira stanje sustava gospodarenja otpadom i utvrđuju vjerojatni značajni efekti na sastavnice okoliša Republike Hrvatske, odnosno utjecaji na okoliš koji mogu nastati uvođenjem, usvajanjem i provedbom PGO RH. Pod točkom 1.2.1.9. Lokacije onečišćene otpadom, uvedena je zasebna kategorija "Speleološki objekti na kojima se nalazi odbačeni otpad". Izrijekom se navodi da su u RH evidentirane 602 lokacije speleoloških objekata u krškom podzemlju na kojima se nalazi odbačeni otpad, koji može uzrokovati povećani rizik od onečišćenja okoliša. Navedene lokacije prikazane su na slici, odnosno na preglednoj karti koja je prikazana. U ovom dokumentu, kao mjere provedbe navedena je provedba projekata uklanjanja ili in situ obrade otpada sa speleoloških objekata, čiji nositelj je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), a izvori financiranja FZOEU, državni proračun, Europska unija, Jedinice lokalne samouprave i Jedinice regionalne samouprave. Iznos predviđen za sanaciju je 20 milijuna kuna, a rokovi provedbe su do kraja 2022. godine.

Za kraj...treba biti realan jer su jedno želje i slovo na papiru, a Hrvatska (financijska) realnost je nešto sasvim drugo. FZOEU je važna domaća institucija čija je jedna od zadaća sufinanciranje sanacije divljih odlagališta otpada. Na toj stavci u posljednje dvije godine smanjuju se planirana sredstva, a u prijedlogu proračuna za 2017. i 2018. godinu ona su potpuno ukinuta. Drugim riječima sanacije divljih odlagališta otpada FZOEU planira sufinancirati s točno 0,00 Kn. U narednom je razdoblju očito pojačan pritisak na Jedinice lokalne i regionalne samouprave da divlja odlagališta saniraju iz vlastitih budžeta, odnosno putem projekata koje financira EU.       

Pages