You are here

Popis objekata

NazivŽupanijaOnečišćenjeDužinaDubinaDetalji
Abramovića pećina (sinonim: Špilja na Kupičkom vrhu)---370
Alipanka---~11~14
Ambarac (sinonimi: Krpeljača, Mrežnički ponor)---~191~5
Aranovača---~15~68
B11---~15~6
Baba---035
Bačića jama---~5~15
Balančica špilja---110
Balešina jama---025
Baričevića pećina (sinonim: Špilja iznad Vukovića vrela)---268
Barišinska jama ---00
Baštijanova jama---00
Batina jama (sinonim: Babina jama)---060
Benčinska jama---16851
Bertoška jama---00
Bezdana jama (sinonim: Jama u Panjićima 2)---~10~8
Bezdana u Novom selu---~47~38
Bezdanica (sinonimi: Bezdanka, Begova jama)---~5~25
Bezdanica u Bariloviću---~243~34
Bezdan jama---00
Bezdanka kod Ivančevića ograde---~13~35
Bezdan na Rudinama---~89~68
Bezdan (selo Vignje)---~0~130
Bezna---~30~6
Bizečka pećina---~90~20
Blekuša---~26~15
Bobaj II---~10~21
Bocina jama---~16~63
Bombica---~5~17
Brčanova jama---0150
Brečevska jama---00
Brekovo prkno---1510
Brestovica (sinonim: Brestova jama)---~10~40
Brgad pećina---~22~2
Bršljanovica---~60~125
Buljanov ponor---~30~31
Bunarić smeća---~0~4
Bunari na stočnoj tržnici kod grada Hvara---~0~0
Canal de Marassi---00
Čelinka mala (sinoinim: Tutićeva donja špilja, Tutićeva špilja mala)---~31~0
Cinkalica 3---00
Cinkalica 4 (sinonim: Cingulica 4, Romanova nada)---~12~4
Cinkalica pri Zdencu---00
Crvene stijene---~8~0
Dabar špilja (sinonim: Pećina)---~30~3
Dančeva jama (sinonim: Dančova špilja)---4313
Danetska jama---00
Danijelina jama---00
Danina jama---~23~14
Dankov ponor (sinonim: Dankova jama)---~143~29
Desna jama kod Poljanka---00
Digova jama---~66~33
Dolača---~1262~155
Dolašnica---~46~14
Dubićeva znetva ---~5~1
Đulin ponor-Medvedica (sinonim: Đula-Medvedica)---~16396~83
Durova jama---~47~22
Dvogrle---1814
Dvori---00
Eko špilja (sinonimi: Eko pećina, Jama kod Siče 2)---~40~10
Fabrišova jama 2---00
Fabrišova jama (sinonim: Jama Fabriz)---28532
Gaćina jama---00
Generalka---~25~5
Glasovinka (sinonim: Jama pod Kolač)---~25~91
Gnjusna jama---~39~16
Gnojinica---~180~190
Golubara---~28~20
Golubija spila---~65~0
Golubijenka jama---~14~15
Golubinja jama (sinonim: Jama Pik)---~6~34
Golubinjka kod Donjih Ležajića---~25~16
Golubinjka kod Validžića---~94~46
Golubinka---~25~37
Golubinka kod Filipane---00
Golubinka kod Kloštra---00
Golubinka kod Marčane---00
Golubinka kod Ruminskih vrtli (sinonimi: Lovruša, Golubinka kod Ruminskih ograda, Golubinka kod Vodene peće)---~72~91
Golubinka kod sela Pačići---6234
Golubinka kod Viture---~70~177
Golubinka Ljubostinje---~19~16
Golubinka nad Mingama---~49~33
Golubinka pod Ošljakom (sinonim: Golubinjka)---~29~44
Golubinka pod Skejinim Umcom---~29~47
Golubinka (Skradinsko Polje)---~0~71
Golubinka Trlji---00
Golubinka u Maretićima---~0~0
Golubinka u Vranjkovićima---~47~24
Golubinka u Zečevu Rogozničkom---~12~29
Golubnjača nad Manastirom Krka---~0~33
Golubnjača (selo Jasenova Korita)---~170~63
Golubnjača (selo Ljubovo)---~0~40
Golubnjača (selo Marčetići)---~---~68
Golubnjača (selo Orlić)---~29~10
Golubnjača (selo Trnovac)---~0~55
Golubnjača u Devčićima (sinonim: Golubnjača kod Devčića; Golubnjača)---~10~37
Golubnjača u Dubravi---~64~39
Golubnjača u Grulovićima---~1054~67
Golubova jama---~77~19
Goranska Klepa ---~17~14
Gospetova jama (sinonim: Goljeva jama)---~64~114
Grgotova jama---00
Grota špilja ---~0~0
Guljevica---00
Gvozdenica---~250~85
Help!---~8~35
Hreljin ponor---00
Istražena jama---3747
Izvor Glavaš (sinonim: Vrilo Četnik)---~335~115
Izvor Krčevac---7015
Izvor Slunjčice---~0~28
Izvor špilja Gojak---~0~25
Izvor u starokršćanskoj bazilici iz 6 st. u Ublima---00
Izvor Zagorske Mrežnice---~1147~0
Jaguštinova jama---~24~16
Jakusi---~22~14
Jama 1 kod Velikih Brisnica---020
Jama bacim pogled---~5~5
Jama Badošnjak---~89~81
Jama Banovka---~106~51
Jama Barišinka ---00
Jama Bebina kakica---~40~37
Jama bez imena---~25~26
Jama Biribaci 1---~10~35
Jama Blažići 1---~12~29
Jama Bliznice 1---~0~0
Jama Bliznice 2---~8~27
Jama blizu sela Kućeli---~6~36
Jama Boboćanka (sinonim: Jelovska jama)---~0~0
Jama Boka---1310
Jama Borušnjak 1---~10~16
Jama Boškari Otave---~15~28
Jama Bregi (sinonim: Ponor Bregi, Žudihova jama)---~2055~273
Jama Brgudčići---00
Jama Brščak---~16~40
Jama Cenacolo---00
Jama Cepinka---1617
Jama Crekvica---~15~13
Jama Dimbokača---~5~27
Jama Dragi na Puževom bregu---~8~23
Jama Drenovica---~34~22
Jama Ferlini---00
Jama Floky---~5~8
Jama frižider---~32~19
Jama Gora Glušići (sinonim: Katićina jama)---00
Jama ispod ceste---~32~42
Jama ispod Samogradića (sinonim: Prkna jama)---~24~21
Jama ispod Vruljskog brda---~8~18
Jama iznad Jelovice---~9~20
Jama iznad Račje Vasi---2645
Jama iznad Saranača---~9~21
Jama Jakarleti---090
Jama Jamljak 2---00
Jama Jančina---00
Jama jugozapadno od Maršeti---~0~---
Jama Jurkoti---00
Jama Klisura---~40~45
Jama kod Begi---00
Jama kod Burići---~90~127
Jama kod crkve Sv. Nikole (sinonim: Vela jama)---3417
Jama kod Donji Tankovići---00
Jama kod Dubokog doca---~0~7
Jama kod dvorane---2318
Jama kod Golubinke kod Ruminih vrtli (sinonim: J. kod Golubinke kod Ruminskih ograda, Mala j. sa smećem)---~5~13
Jama kod Grdića (sinonim: Jama s lešinom)---~7~13
Jama kod Kasunića---1814
Jama kod Kazerne---~28~29
Jama kod Kolića I---~45~28
Jama kod Košutići---~20~157
Jama kod Križa---00
Jama kod lovočuvareve kuće---826
Jama kod Makovci---00
Jama kod Male Učke (sinonim: Jama I)---~20~40
Jama kod Marčeljeve štalice---~5~15
Jama kod Martinčićevih hribi---00
Jama kod Matkići---~35~60
Jama kod Medovače---4026
Jama kod mlina---~16~18
Jama kod Mušterića---~8~11
Jama kod peći pod Krogom---~9~17
Jama kod Prijeke ljuti---~3~30
Jama kod Puhari---00
Jama kod Rašetine - Jezereta---040
Jama kod Rašpora (sinonimi: Žankana jama, Abisso Bertorelli)---~5400~346
Jama kod Rosića staje---815
Jama kod Sankovića---5040
Jama kod škole II---2562
Jama kod Stare pošte---~5~31
Jama kod šumarije Gomirje---00
Jama kod Šumarske kuće------40
Jama kod Sv. Foške---00
Jama kod Sv. Ivana---0100
Jama kod Sv.Lovreća---00
Jama kod Trogrla---~12~40
Jama kod Trstenika---~68~57
Jama kod Tučepske vilenjače (sinonim: Vlaška jama)---~6~10
Jama kod ušća Plitvice---025
Jama kod Vezmara---09
Jama kod Zaskoka---~0~7
Jama Koplje---~16~25
Jama Korčinka---~18~16
Jama Kotari---1020
Jama kraj ceste---00
Jama kraj mosta za Žakalj---~10~18
Jama kraj puta - Skradin---4522
Jama kraj Špikovca (sinonim: Bonsai jama)---~25~19
Jama Krmed (sinonim: Jama Golubinka velika)---00
Jama Lijepih Uspomena---2623
Jama Lovranski lazići 1---~14~12
Jama Maretići---00
Jama Marija na Krasu---~20~4
Jama Marušići Kave Vale---~9~6
Jama Marušići Kroh---~8~16
Jama Medaković---~150~---
Jama Mesaruša kod Dugog Vrha---00
Jama Mesnica---~0~0
Jama Moće---013
Jama Mrgani---00
Jama na Balaguštini---~17~19
Jama na Bibnovcu (sinonim: Jama navrh Grede)---~16~17
Jama na Boljšincu---00
Jama na Borovoj kosi---~6~13
Jama na Brdu---76
Jama na Bresticama TK---714
Jama na Bukvaru---~17~42
Jama na Čelu---~9~9
Jama na cesti---~5~28
Jama nad Boškom II---1938
Jama nad Klačenicom---~16~24
Jama na dno stancije---~0~0
Jama na Docima---020
Jama na Dučacu---~55~22
Jama na Fromenščini---~11~12
Jama na Gnojini---015
Jama na Gomilama---~22~10
Jama na Gradini---2415
Jama na Ikavskom grebenu---~27~19
Jama na istočnoj strani Kuća gore (sinonim: Cinkalica 1)---~0~0
Jama na Jasenovom brdu (sinonim: Jama na Jesenovom brdu)---~27~55
Jama na Kamužoven Bregu---~0~0
Jama na Kolištini---~50~129
Jama Nakrase---~0~0
Jama na Krasi---00
Jama na Kunfinu---~10~14
Jama na Kunku---~17~21
Jama na Latešo brdu---922
Jama na Lengešici ---013
Jama na Mrgani---00
Jama na Mrždolcu---017
Jama na Oklinku---010
Jama na Paljetini (sinonim: Jama kod sela Radušće)---1322
Jama na Poklonu---~18~36
Jama na Povresku---~3~6
Jama na Prevojiću---~13~41
Jama na Pricejku---~6~15
Jama na Prigatorju---~0~54
Jama na Pudarici---012
Jama na Puharovom---~364~95
Jama na Rebri---034
Jama na Rijavcu---~23~65
Jama na Rubu---09
Jama na Sadini---00
Jama na Selinama (sinonim: Jama na Šušnju)---~16~23
Jama na Solinskom vrhu---~0~0
Jama na Staji---00
Jama na Starom brigu---~4~5
Jama na Stupe---00
Jama na trasi zaobilaznice Gračac - Prezid---813
Jama na Tvrđavi---~21~12
Jama na Učinovu (sinonim: Jama Vučinovo)---~39~31
Jama na Volti---~7~26
Jama Nežnica---~52~30
Jama Niska---~2~5
Jama Opelja---00
Jama Ostrišnjak (sinonim: Jama na Oštrinjaku)---1029
Jama Palovica (sinonim: Jama kod Liješća, Otkopana jama)---~20~52
Jama Pavličevica---~0~16
Jama Pekići---00
Jama podarjuša---042
Jama pod Barišinovcem---~100~178
Jama pod Boškom---~30~110
Jama pod cestom (sinonim: Čardak jama)---~17~8
Jama pod Crnom gorom (sinonim: Jama kod Milanovog vrha)---~0~---
Jama pod fornažu---00
Jama pod Glavicom---~42~36
Jama pod haubom------10
Jama pod Osojem---050
Jama pod Sv. Jurom---00
Jama pod Sv. Spasom---~42~78
Jama pod Sv. Spasom (Knin)---~47~26
Jama pod Travnik---~29~15
Jama pod Veliki Bebeljak ---2314
Jama pod Velikim Knezgradom---~7~36
Jama pod Židovlje---~0~---
Jama Poljanice---637
Jama po narudžbi---1111
Jama poviše Lukerića kuća---~10~16
Jama povrh Runtela---1611
Jama Prisadnica---1718
Jama Pučić---6657
Jama Pucićevina---~36~58
Jama Rastovača---~13~34
Jama Ravni---2014
Jama Rebica---054
Jama S-2---~0~7
Jama S-5---018
Jama sa smećem (Fratrovci)---~29~8
Jama sa smećem (Podlapača)---~0~---
Jama sa smećem (selo Nos Kalik)---~9~8
Jama sa smećem u Sabljicama---~0~---
Jama sa smećem u Sedramiću---~7~7
Jama SDB---~40~91
Jama Škornjica---075
Jama Smokovica---00
Jama s otpadom---~7~20
Jama s otpadom (selo: Krasno polje)---~0~0
Jama Sova---~11~13
Jama Staje 1 (sinonim: Jama S1)---~4~5
Jama Štifanići---00
Jama Štokanka---3614
Jama Šuplje brdo---~5~10
Jama Svirčica---~20~34
Jama Sv. Lucija---00
Jama Trangrle---00
Jama u Bazgalji---00
Jama u Biloj njivi---~0~14
Jama u Bilošima---3828
Jama u Bučinom dolcu---~26~22
Jama u Čelu---~24~13
Jama u Cvjetkovićima---010
Jama u dijaklazi I, Medjame---2810
Jama u Dobreću---~0~---
Jama u Dračevo polje---050
Jama u flišu---~12~20
Jama u Gajinama---1614
Jama u Granića dolcu---030
Jama u jazbinama---~26~4
Jama u Klancu---~17~26
Jama u Koletićevoj šumi---~3~4
Jama u Krčevici---632
Jama u Kreševu---~9~12
Jama u Krivodolu---~105~53
Jama u Kusači---~11~7
Jama u Lepušića---~6~23
Jama u Lipošćakima---35
Jama u Lokvicama---~24~19
Jama u Luci---3917
Jama u Maloj gori---211
Jama u Mraskom dolu---00
Jama u Mudrilovoj dragi I---912
Jama u Mudrilovoj dragi II---912
Jama u Oćestovu---~7~19
Jama u Otoku Oštarijskom---0---
Jama u Pakovom selu---~36~60
Jama u Panićima---~5~2
Jama u Pisanom dolcu---~19~25
Jama u polju (selo Brgudac)---~7~14
Jama u polju (selo Katun Lindarski)---~0~0
Jama u Predolcu---~0~13
Jama u Repčovici---~9~8
Jama u Šištri (Jama u Pestekinje)---~3~18
Jama u Šupljoj jeli I---~0~24
Jama u Svetvinčentu---00
Jama u Tepljuhu---~8~7
Jama u Turinjevcu---~10~93
Jama u Velikim Vrtanjima---~10~15
Jama u Vukelićima---~0~0
Jama u Zapolju---66
Jama uz cestu (Grad Delnice)---~56~21
Jama uz cestu na Sitavi---1016
Jama uz cestu (selo Krasno Polje)---~8~91
Jama uz cestu (selo Laškovica)---010
Jama uz cestu (selo Nuga)---00
Jama u Zelenbabama---~3~10
Jama va kameni---025
Jama Veli Golji---00
Jama Velika Bultina---046
Jama Vlastelinka (sinonim: Vrstalinka)---030
Jama Vrapčanka---00
Jama Za breg---4034
Jama za greben---~35~111
Jama za Mahrinac---~26~28
Jama Zaspila---~20~0
Jama Zavelje---010
Jama Zverina---616
Jametina---~18~11
Jametina u Kalunu---1015
Jamica kod Dječjeg oporavilišta (sinonim: Jama kod dječjeg oporavilišta 2)---~7~10
Jamina---1213
Jamina pod Piskom---~6~10
Jamorina---00
Jamurina---00
Jazovka---~42~56
Jelenska Jama---~35~83
Ješkalovica---~21~29
Josipova jama---~13~---
Juretova jama---~20~12
Jurinova---00
Jurova jama---00
Kad jaganjci utihnu jama---00
Kamenica---~8~3
Katinovac---~23~104
Kava---~57~7
Kokmoč ponor---~82~25
Končareva pećina---~35~6
Kornić 1---~11~11
Košćevica---6074
Kovačeva bezdanica (sinonim: Špilja kod Kosijerskog sela)---~44~28
Kozlina---~10~7
Kranceti K1 (sinonim: Nora)---~15~42
Kranceti K2---~5~34
Krčanka---00
Krči---~5~25
Kukor špilja---19333
Kulića golubinka (sinonim: Golubinka)---~34~36
Kurilska Jama ---00
Lazinka (sinonim: Jama kod Frkašića)---~0~7
Ledenica u Čažinki---~58~21
Ledenica u Špeharima (sinonim: Špeharka)---~270~22
Lijeva jama kod Poljanka---020
Lokvica---~9~2
Lovrečina---~5~0
Loza jama (sinonimi: Svitna loza, Jama kod Špehara)---~94~30
Lozovača---~10~5
Lugareva jama---~58~107
Macinka (sinonim: Pećina pod putem)---~19~7
Mačkovec---00
Magareća jama---~9~17
Magaretuša (sinonim: Magaretuša jama)---~12~37
Mala špilja na zavoju ceste---60
Mala Štrpadura---00
Mali Brščak---612
Mandaljevica (sinonim: Mandalena)---~0~120
Marasovica---~17~28
Marići (sinonim: Keranova golubinka)---~0~60
Marina jama---00
Markižov ponor---00
Markova jama---~2~5
Markova jama kod Tara---~291~82
Markov ponor---~1725~69
Martića pećina (sinonim: Djekina pećina)---~20~8
Matatinova pećina (sinonim: Matatinova špilja)---~78~6
Matiškina jama---~97~147
Medinica---~35~2
Medjame - Dubrava 2---~17~15
Medjame - Dubrava 3---~16~9
Medjame - Duga jama (sinonim: Dubrava X)---~41~0
Mesoprometna 505---~0~77
Mesoprometna jama ---~0~0
Mikića jama---~227~28
Miretova jama---00
Modrušanska jama---00
Mornarička pećina---~147~10
Mostača---~18~52
Novljanska pećina (sinonim: Zagorska peć)---~135~45
Odžića ponor---~30~31
Oštrinova jama---~170~50
Pajića jama---65
Parizova jama---00
Partizanska spilja u Potočnici---~20~6
Pasja jama---~20~48
Pasja špilja---~9~0
Patricijina jama---00
Paukova jama (sinonim: Jama u Mrzlim dragama)---~17~118
Pavlića jama (sinonim: Jama Pavleč)---~26~33
Pavlovica---~50~38
Pazinska jama---~287~21
Pečarova jama---2016
Pećina---00
Pećina iznad Vrela---~32~0
Pećina kod dječjeg oporavilišta---~28~31
Pećina kod Frlini---00
Pećina kod Korenskog---~14~5
Pećina kod Mučića---~27~14
Pećina kod vrha Travnik---~170~24
Pećina na Lojevem---~9~4
Pećina pod Križišće---~23~14
Pećina Svetinja---~37~4
Pećina u Glavici---~40~7
Pećina u Hreljinu---~28~6
Pećina u Povilama---00
Pećina Usovište ---~12~0
Pećina u usjeku (sinonimi: Špilja u usjeku, Špilja pri stenami, Špilja u Gugečkom usjeku)---~73~5
Pećina u željezničkoj stanici Gornje Dubrave---~11~0
Pećina Vrulja---~14~4
Pećinica - izvor---00
Pet bunkera u parku Nehaj---00
Petojama ---~34~18
Pidžin pit---4060
Pirišće 1.---26
Pirišće 2. (sinonimi: Pirišće)---~6~23
Pišurka (sinonim: Paganetijeva špilja)---~74~31
Pivčeva jama---~32~33
Pliškićeva jama (sinonim: Pliškovićeva jama)---~0~0
Pod Gredom---~34~0
Polupećina iznad Vrela---~8~0
Ponikva pod Sv. Marak---00
Ponor Gotovž---~0~420
Ponor Grgurinčići (sinonim: Ponor Kolinasi)---1275119
Ponor kod Stancije Vergotini---00
Ponor Montovani---00
Ponor na Cimerplacu---00
Ponor na Gumancu---~0~---
Ponor Ponikva---~22~18
Ponor Prezdan---~50~92
Ponor Rečice---~415~235
Ponor Rupa---1411
Ponor Rupećica---~167~22
Ponor Sadikovac---~104~2
Ponor Semić (sinonim: Semićka jama)---76225
Ponor u Podastrani---~648~3
Ponor u Stićima---204
Pony kapitalac---~5~31
Popova jama---00
Potkameničina jama---~4~17
Potpećina 2---~0~---
Prezdan---2618
Prezdana jama---810
Propuh I. (Sinonim: Jama uz cestu)---~20~14
Prozornica---~8~34
Prpina jama---~35~16
Ptičarka---50125
Puškarić 2---~6~1
Rabakova pećina---~145~19
Radoši kod Višnjana---00
Rakićka---~93~11
Revnice---~10~26
Ronka ---00
Rudina---~23~13
Rudnik iznad uvale Martinšćica---114
Rudnik u Medveji---200
Rupećica jama---00
Šajdukova jama---~5~11
Samogradić špilja---500
Šapina jama---516
Šarabareta---00
Šarića golubinka---~68~39
Šarića jama---~33~14
Senjkinica---~20~1
Septička jama---00
Šinčeva jama---~0~---
Siročica---~0~60
Šišina jama---1431
Slavna krava---837
Slišna jama---0237
Smetlara 2 (sinonimi: Božin vinograd, Jama uz cestu 2)---~22~33
Smokvača---43
Smrdljivka---012
Smrdulja---813
Smrduša Donja---~9~6
Smrduša Gornja---125
Šnajderova luknja---~26~0
Sniježnica na Buljmi---~50~37
Sovjak---~0~0
Španjova jama---00
Špijaturica jama (sinonim: Đurašica)---~27~22
Špilja iznad Zečevog ponora---1320
Spilja jezero---165
Špilja kod Fratrovaca (sinonimi: Jama kod Fratrovci, Đot)---~53~16
Špilja kod kompresorske stanice---70
Špilja kod Mačkovog vrha---~39~7
Špilja kod Medića ograde ---91
Špilja kod Palačevića---~12~3
Špilja kod Prvan sela---107
Špilja kod sela Kremena---2211
Špilja kod Vilišnice---~37~20
Špilja Kuća---~0~0
Špilja na Pozalicu---170
Špilja Opatnji red---100
Špilja Pijavica---~25~10
Špilja pod Butinom---~26~12
Špilja pod Lisinama---~55~9
Špilja pod Runjavom glavicom---~5~3
Špilja pod Velikim Bajamom---~126~38
Špilja pokraj Božinkine---5220
Špilja spomenik---~12~8
Špilja u Ceriku---~38~9
Špilja u Donjim Radićima ---~14~6
Špilja u Podspilama---167
Špilja u Skradinskom buku---~24~10
Špilja u Stepićima---~82~11
Špilja u uvali Predpeć---~21~4
Špilja u uvali Svežanj---~17~2
Špilja Zdenac---~35~3
Šporkahed (sinonimi: Spor(Ka)hed, Špor(Ka)hed)---~27~10
Srimuš---~7~14
Stara jametina---~188~85
Stračinčica jama---1388
Stupina jama---~251~413
Sumporača mala---~37~1
Sumporača velika---~115~2
Šumska jama---~10~14
Šušnjara---~19~11
Sveta Lucija---~30~21
Sv. Josip---~5~4
Tabaina špilja (sinonim: Mala špilja)---~16~4
Taraćuša---215
Tisin ponor---~5~12
Trijama I---2413
Troganina---~28~8
Trogrlo špilja (sinonim: Trogrlo bei Biočić)---~23~12
Trongrla pećina---00
Tučić ponor---~0~145
Tumbas jama---~4~7
Tvorcova jama---~64~34
Umjetna noga---1218
Valentića pećina---244
Vantova jama (sinonim: Jama pod malom glavicom)---4576
Vaso`s nest---~25~19
Vela špilja u zavoju---~37~5
Velika Ćulumova pećina---~375~5
Velika Golubinjka---6050
Velika Jaruga---3226
Veštar špilja---~11~---
Vilina špilja Matići---~25~4
Vitrenice---~16~15
Vještičja jama---~37~134
Vodena jama (Kukuljari)---~8~3
Vodena jama na Srimi---~10~6
Vodotečina (sinonim: Jama Privis, Privis jama)---~53~25
Vranjača kod Trilja---030
Vranjača u Ostrogašici---~8~23
Vranja peć---~140~50
Vranjkuša---~33~48
Vrbočulje---~36~13
Vrelić---~266~6
Vrelić izvor---00
Vrtare velike---020
Vrulje---~431~17
Vugrinščak---~4~5
Vukovića vrilo (sinonim: Vrilo Jarebica)---0---
Zaglavica---~14~56
Zatkarska jama---00
Zeleno jezero---024
Židovske jame---~96~2
Židovske kuće (sinonim: Cerovica špilja)---~46~4
Živjeli smetlari---00
Živkova jama---~20~25
Žižićevo vrelo---00
Znetva na Zminjaku---29
Znetva Spašenac---~9~12
Znetva u Dragama---~9~7
Zorbo---~5~23
Žrvena peć - velika---~25~0
ZV-1---~10~46
Zvonečka I---041
  • Otpad
  • Strvine
  • MES