You are here

Jama u Zapolju

Vrsta onečišćenjaOtpad, Strvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u području Kobiljak u blizini mnogih vodenih tokova. Na dnu ima otpada životinjskog porijekla, ali se novi otpad više ne ubacuje.
Lokacija
Koordinate
N 45° 45' 20.97", E 15° 32' 48.88"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2004.
Dimenzije ulaza1,5*1
Izvor podataka

SKS