You are here

Jama Zverina

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJedna od tri onečišćene jame u blizini Samoborskog sela Dugi vrh (unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje). Danas se u jamu se više ne ubacuje komunalni otpad.
Lokacija
Koordinate
N 45° 40' 52.64", E 15° 26' 42.02"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2004.
Dimenzije ulaza0,7*0,4
Izvor podataka

SKS