You are here

Loza jama (sinonimi: Svitna loza, Jama kod Špehara)

Vrsta onečišćenjaOtpad, Strvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi u blizini sela Špehari. Služila je lokalnom stanovništvu kao smetlište, a ubacivane su i životinjske strvine. Članovi Speleološkog kluba Ozren Lukić očistili su jamu od otpada.
Lokacija
Koordinate
N 45° 22' 9.26", E 15° 18' 51.43"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2008.
Dimenzije ulaza7*5
Izvor podataka

HBSD