You are here

Pećina kod Korenskog

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaObjekt se nalazi 50-tak m od zadnje kuće u selu Korenskom (općina Matulji) u gustom raslinju. Ulaz je vertikalan, jamski malenih dimenzija (0,5 x 1 metar) te se ubrzo proširuje u dvoranu sa strmom kosinom širine 3 do 4 m. Čitava kosina krcata je komunalnim otpadom starijeg datuma: plastika (veći komadi, ambalaža, vrećice), metal (lim, konzerve), staklo (boce, staklenke). Pronađen je i opasan otpad (baterija). Jama se u prošlosti očito koristila kao odlagalište otpada za obližnje kuće, a u vrijeme prvih istraživanja (Malez, 1960) nije zabilježeno zagađenje u špilji."
Lokacija
Koordinate
N 45° 23' 13.71", E 14° 18' 23.93"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2017.
Dimenzije ulaza0,5*1
Izvor podataka

SUE

Literatura

Acta Geologica 2, Mirko Malez: Pećine Učke i Ćićarije u Istri (1960)