You are here

Sumporača mala

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaOva onečišćena špilja s vodenim tokom nalazi se u Dubrovniku, odnosno naselju Mokošica u Rijeci dubrovačkoj. Posebno je osjetljiva na onečišćenje zbog vodenog toka kojim se ono može lako raznositi dublje u podzemlje.
Lokacija
Koordinate
N 42° 40' 23.2", E 18° 5' 21.38"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2006.
Dimenzije ulaza1*1
Izvor podataka

HBSD