You are here

Jama Sova

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi u blizini ogulinskog sela Vitunj. Ulaz je duboko u šumi na obroncima Velike Kapele, no u njegovoj blizini se nalazi više šumskih putova pa se u jamu baca otpad. U dvorani na dnu ulazne vertikale je pomiješan otpad, kršlje, balvani i blato.
Lokacija
Koordinate
N 45° 16' 58.28", E 15° 6' 59.1"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni1998.
Dimenzije ulaza2.5*1
Izvor podataka

SDK