You are here

Jama iznad Saranača

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi na obroncima Biokova (unutar Parka prirode) iznad Sela Saranač. Ulaz je dobro skriven između kamenih blokova no lokalno stanovništvo očito zna za objekt jer je pod ulaznom vertikalom dosta bačenog komunalnog otpada. Jama je zaštićena i kao Natura 2000 stanište zaštićene podzemne faune.
Lokacija
Koordinate
N 43° 14' 56.25", E 17° 10' 28.85"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2004.
Dimenzije ulaza2.5*0.5
Izvor podataka

HBSD