You are here

Kornić 1

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi na otoku Krku kod Punta (selo Kornić) uz rub gusto naseljenog područja koje je dobro premreženo putovima. Ne čudi da se na dnu objekta nalazi komunalni otpad.
Lokacija
Koordinate
N 45° 2' 54.24", E 14° 37' 6.21"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2006.
Dimenzije ulaza0.5*1
Izvor podataka

SKOL