You are here

Brestovica (sinonim: Brestova jama)

Vrsta onečišćenjaOtpad, Strvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi na otoku Krku, u blizini Dobrinja na području Cerovica. Područje je gusto premreženo putovima i suhozidima, a jama je vrlo dobro poznata lokalnom stanovništvu kao stratište. Zbog toga ne iznenađuje da je na dnu Brestovice pronađen komunalni otpad i strvine.
Lokacija
Koordinate
N 45° 7' 48.56", E 14° 37' 34.98"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2009.
Dimenzije ulaza4*6
Izvor podataka

SKOL