You are here

Jama u Lepušića

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi na otoku Braču u blizini mjesta Dol, zaseok Grčka gomila. Na dnu ovog jednostavnog objekta nalazi se bačeni otpad iz okolnih kuća.
Lokacija
Koordinate
N 43° 19' 23.06", E 16° 36' 37.13"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2009.
Dimenzije ulaza8*5
Izvor podataka

SKOL