You are here

Kokmoč ponor

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaOvaj povremeni ponor nalazi se na okršenom području Lađevačkog Selišta u blizini Slunja. U objekt je voda nanijela komunalni otpad koji je nešto starijeg datuma.
Lokacija
Koordinate
N 45° 6' 6.32", E 15° 39' 11.27"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2010.
Dimenzije ulaza2.5*3
Izvor podataka

SKUS