You are here

Pećina kod dječjeg oporavilišta

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaOvaj objekt nalazi se na Ćićariji u blizini doma na Poklonu. Ulaz je u blizini prohodnog puta pa se u jami nalazi bačeni komunalni otpad. Srećom nema ga puno (stare limenke, boce, vrećice) jer se jama nalazi u vodozaštitnoj zoni.
Lokacija
Koordinate
N 45° 18' 39.91", E 14° 13' 24.26"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2016.
Dimenzije ulaza4*4
Izvor podataka

SUS, JU PP Učka