You are here

Jama u Dobreću

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi u blizini vrha Poklon u zaleđu Opatije, nedaleko od asfaltirane ceste (iznad tunela Učka). Objekt ima veliki ulaz i lako je dostupan pa je zatrpan velikim količinama komunalnog i krupnog otpada (auto olupina). Značajno je i da se nalazi u vodozaštitnoj zoni pa je zato svojedobno oko ulaza postavljena zaštitna žičana ograda. Ljudi su s vremenom ogradu potrgali i danas postoji jasno vidljiv put kojim se prilazi jami i u nju ubacuje otpad! *
Lokacija
Koordinate
N 45° 19' 0.79", E 14° 13' 52.76"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2016.
Dimenzije ulaza10*10
Izvor podataka

SUS, JU PP Učka