You are here

Jama Bebina kakica

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi na padinama brda Viničice, sjeverno od sela Špehari u općini Bosiljevo. Ulaz jame nalazi se u neposrednoj blizini šumskog puta. Na 20-tak metara dubine u vertikali je uglavljeno smeće koje visi iznad dna jame. Većinom komunalni otpad, ima ga zapakiranog u crne i bijele vreće za smeće, ali i razasutog (dijelovi bicikla, PVC, kartonske i limene ambalaže, dječje pelene...)"
Lokacija
Koordinate
N 45° 22' 37.06", E 15° 18' 48.42"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2016.
Dimenzije ulaza12*2,7
Izvor podataka

SKOL